Vinatorul.ro
Jurnal de vânătoare
Acum este 17 Ian 2022, 03:41

Comunicat AGVPS 30.06.2011

Loc in care se vor arhiva topicuri interesante la vremea lor , dar cu valoare mai mult sentimentala pentru membrii forumului .

Comunicat AGVPS 30.06.2011

Mesajde val pangica pe 25 Iul 2011, 13:38

Consiliul AGVPS din România, reunit în şedinţa din data de 30.06.2011, a luat act de acuzaţiile surprinzătoare şi grave aduse conducerii AGVPS, în mod direct domnului director general Neculai Şelaru, prin scrisoarea AJVPS Tulcea nr. 173/04.04.2011, reclamaţiile dlor Cheroi Gabriel şi Bran Viorel înregistrate la BNR sub nr. 762/16.05.2011 şi respectiv sub nr. 857/31.05.2011 şi prin două delaţiuni anonime transmise pe e-mail-urile mai multor asociaţii afiliate în datele de 4.06.2011 şi 25.06.2011. De asemenea a luat act de faptul că în revista Magyar Vodasz (Vânătorul maghiar) au fost preluate concis aspecte din Scrisoarea nr. 173/04.04.2011, publicată pe site-ul www.vinatorul.ro, prin care se aduce atingere imaginii directorului general, Consiliului AGVPS şi AGVPS din România.
La solicitarea directorului general şi în scopul clarificării acuzaţiilor şi afirmaţiilor convergente din documentele precizate, Consiliul AGVPS din data de 30.06.2011 a hotărât să constituie o Comisie de anchetă a sa, împuternicită să verifice punctual atât afirmaţiile şi acuzaţiile cu referire la aspecte şi acţiuni concrete, cât şi cele declarative de ordin general, şi să prezinte Consiliului, la viitoarea sa reuniune, un RAPORT detaliat privind rezultatele şi concluziile verificărilor efectuate.
Comisia Consiliului AGVPS din România a fost constituită din: dl deputat Florin IORDACHE - vicepreşedinte al AGVPS, dl consilier Teodor BENTU - vicepreşedinte al AGVPS, dl dir. al ICAS Gheorghe DIMITRIU - membru al Consiliului AGVPS, dl notar Gavrilă VASILESCU - membru al Consiliului AGVPS şi dna Mariana VASILESCU - expert financiar.
Obiectivele verificate de Comisia de anchetă a Consiliului AGVPS au vizat acuzaţiile şi/sau afirmaţiile referitoare la:
Acuzaţiile aduse conducerii AGVPS, în principal directorului general Neculai Şelaru, cuprinse în scrisoarea nr. 173/04.04.2011 a Consiliul A.J.V.P.S. Tulcea;
……………………………………………………………………………………………

În baza verificărilor riguroase şi sistematice efectuate, Comisia de anchetă stabilită prin hotărârea Consiliului AGVPS din data de 30.06.2011, a întocmit „RAPORTUL privind rezultatele verificării acuzelor aduse conducerii A.G.V.P.S. din România, îndeosebi directorului general al acesteia, prin Scrisoarea A.J.V.P.S. Tulcea nr. 173/04.04.2011, prin reclamaţiile dlor Cheroi Gabriel şi Bran Viorel şi prin cele două delaţiuni anonime răspândite în spaţiul public, prin mass-media, pe site-ul www.vinatorul.ro sau trimise pe e-mail-urile mai multor asociaţii afiliate”, raport ce a fost distribuit în prealabil fiecărui membru al Consiliului AGVPS şi a fost prezentat concis în şedinţa Consiliului AGVPS din data de 19.07.2011.
După această informare concretă a membrilor Consiliului AGVPS, prilej cu care s-a insistat asupra rezultatelor verificării şi a concluziilor comisiei, precum şi după solicitarea şi primirea de informaţii şi precizări suplimentare, membrii Consiliului AGVPS din România au aprobat RAPORTUL cu votul tuturor celor prezenţi, cu excepţia dlui dir. gen. Neculai Şelaru care s-a abţinut să voteze.
Concluziile Comisiei Consiliului AGVPS din România, însuşite de membri Consiliului AGVPS din data de 19.07.2011, sunt, pe obiective distincte, următoarele:
1. Afirmaţiile şi acuzaţiile concrete, dar şi cele cu caracter general, ale celor 11 semnatari ai Scrisorii nr. 173/04.04.2011 a Consiliului AJVPS Tulcea, sunt confuze prin formularea lor, au un caracter insinuant, sunt incorecte, lipsite de dovezi şi fără temei statutar.
Acuzele formulate reprezintă formal o încercare disimulată de justificare a „auto-suspendării” abuzive a AJVPS Tulcea din cadrul AGVPS din România, dar în realitate constituie o diversiune evidentă, prin care Consiliul AJVPS Tulcea încearcă să devieze atenţia Consiliului AGVPS din România de la statutul ei actual, de asociaţie care se impunea a fi exclusă din cadrul AGVPS, pentru încălcarea repetată şi ostentativă a obligaţiilor sale statutare privind: plata cotei de participare şi a altor obligaţii restante din anul 2010 şi din semestru I 2011, nerespectarea hotărârii Congresului AGVPS din anul 2010 referitoare la perioada desfăşurării adunării generale de alegeri, modificarea Statutului AJVPS Tulcea în neconcordanţă a Statutului AGVPS şi nedepunerea acestuia la AGVPS pentru informare, desfăşurarea de activităţi care au prejudiciat şi prejudiciază imaginea AGVPS, nerespectarea reciprocităţii în relaţiile cu membri altor asociaţii afiliate etc.
În privinţa celorlalte afirmaţii şi acuzaţii cuprinse în Scrisoarea nr. 173/04.04.2011, transmisă dlui preşedinte M.C. Isărescu de cei 11 semnatari ai Consiliului AJVPS Tulcea, se precizează:
• răspunsul la Memoriul provocator al AJVPS Tulcea din data de 18.04.2008, cu care 5 dintre semnatarii Scrisorii nr. 173/04.04.2011 au surprins Consiliul AGVPS din data de 19.05.2008, a fost transmis de directorul general, preşedintelui AJVPS Tulcea şi, în copie, directorului AJVPS Tulcea; de asemenea, răspunsul a fost înaintat, pentru analiză şi exprimarea unui punct de vedere, fiecărui membru al Consiliului AGVPS prezent la dezbaterile clarificatoare pe această temă în şedinţa Consiliului AGVPS din data de 19.05.2008; problema s-a considerat definitiv închisă atunci, cu acordul preşedintelui AJVPS Tulcea prezent la lucrările acestui Consiliu; revenirea la acest subiect, care a făcut obiectul analizei a două şedinţe ale Consiliului al AGVPS, este şicanatoare, nejustificată şi de neînţeles;
• afirmaţia că ultimele modificări ale Statutului AGVPS s-au făcut fără acordul delegaţilor AJVPS Tulcea este incorectă; modificarea Statutului AGVPS, cu ocazia Congresului AGVPS din Poiana Braşov (din anul 2006), s-a făcut într-adevăr cu 361 voturi „pentru” şi 12 voturi „împotrivă”, deşi nimeni de la AJVPS Tulcea nu s-a opus adoptării modificărilor prezentate pe articole; ultima modificare a Statutului AGVPS s-a făcut însă cu ocazia Congresului de la Braşov din anul 2009, cu votul „în unanimitate” a tuturor celor prezenţi, deşi la adoptarea pe articole a modificărilor au fost înregistrate între 7 şi 15 voturi „împotrivă”, probabil şi ale delegaţilor AJVPS Tulcea; confuzia în care se găsesc cei 11 reprezentanţi ai Consiliului AJVPS Tulcea, semnatari ai Scrisorii nr. 173/2011, este scuzabilă, dar nu şi acuzaţia că reprezentanţii AGVPS, care au precizat în scris că ultimele modificări ale Statutului AGVPS au fost aprobate „în unanimitate”, ar fi susţinut un neadevăr;
• restructurarea serviciilor tehnic şi financiar-contabil, nu şi a celui juridic, din cadrul AGVPS din România, a fost necesară şi s-a impus în timp, în condiţiile diminuării atribuţiilor AGVPS, de coordonare a întregii activităţi a asociaţiilor afiliate şi de criza economică pe care o traversăm;
• rezolvarea problemelor majore şi de interes general ale asociaţiilor afiliate s-a realizat, de la nivelul conducerii AGVPS din România, cu sprijinul conducerilor unor asociaţii afiliate, nicidecum de la nivelul fiecărei asociaţii afiliate în parte; AJVPS Tulcea a fost una dintre asociaţiile ale căror probleme majore, chiar de interes sectar, au fost soluţionate exclusiv de la nivelul conducerii AGVPS: contractarea gestionării fondurilor de vânătoare în Delta Dunării, redeschiderea vânătorii în Delta Dunării, sugestia modificării legii în privinţa perioadei de vânare a păsărilor migratoare, intrarea în legalitate a asociaţiei în privinţa eliberării permiselor de pescuit recreativ-sportiv etc.;
• problema pescuitului recreativ-sportiv a fost soluţionată în interesul asociaţiilor afiliate şi al membrilor acestora, în anul 2001 pentru apele de munte şi în anul 2003 pentru apele colinare şi şes, exclusiv ca urmare a intervenţiilor directe ale preşedintelui executiv; dar nu acesta şi nici conducerea AGVPS nu au puterea să decidă în materie de autorizare actuală a asociaţiilor de pescari sportivi pe zone de pescuit recreativ-sportiv, ci doar MADR şi ANPA, care au ales în acest an o soluţionare ocultă a problemei, în dezacord cu legea şi împotriva susţinerilor publice ale conducerii AGVPS; aceasta nu înseamnă că AGVPS nu a încercat să soluţioneze legal această problemă şi că AGVPS şi-a epuizat toate posibilităţile de acţiune în interesul apărării drepturilor pescarilor sportivi şi ale asociaţilor acestora;
• toate asociaţiile vânătoreşti din ţară, nu doar sub 50% din acestea, beneficiază în prezent de rezultatul intervenţiilor pertinente şi convingătoare ale dlor vicepreşedinţi Kelemen Atilla şi Iordache Florin, care au făcut echipă eficientă cu dl dir. gen. Neculai Şelaru, reuşind în final, prin discuţii directe la nivelul conducerii MMP şi ale parlamentarilor implicaţi, să determine adoptarea unor reglementări legale de compromis, dar considerate echilibrate, apreciate de conducerile celor mai multe asociaţii vânătoreşti afiliate, mai ales în această perioadă a recontractării gestionării faunei cinegetice;
• dl dir. gen. Neculai Şelaru nu a avizat OUG nr. 102/2010 în Consiliul Naţional de Vânătoare şi nici n-a aprobat-o „fără mandat din partea asociaţiilor afiliate”; o OUG nu implică astfel de avizări şi aprobări; dl dir. gen. N. Şelaru n-a instigat „reprezentanţii mai slabi ai asociaţiilor afiliate” - expresie total neinspirată şi nefondată a celor 11 reprezentanţi ai Consiliului AJVPS Tulcea - ci le-a acordat sprijin, la cererea acestora, cu consultarea lor şi în condiţiile respectării întocmai a legii;
• afirmaţia privind „impresionantul număr de animale sălbatice împuşcate în fiecare sezon de o singură persoană, chiar dacă este preşedinte executiv sau director general al AGVPS din România” este vehiculată insinuant şi tendenţios, fără susţinere şi responsabilitate în prezent, cu un scop ocult precis urmărit; afirmaţia aduce atingere evidentă imaginii directorului general, care este autorul primului şi singurului „Cod de etică vânătorească”, din istoria activităţii cinegetice din România.
În concluzie, afirmaţiile, acuzaţiile şi susţinerile celor 11 membri ai Consiliului AJVPS Tulcea sunt incorecte, nefundamentate, insinuante şi tendenţioase, motiv pentru care aduc grave prejudicii nu doar imaginii directorului general, ci şi imaginii conducerii AGVPS şi, în final, a AGVPS din România. Acestea nu exprimă şi nu reprezintă de fapt punctele de vedere şi interesele membrilor vănători şi pescari ai AJVPS Tulcea şi nici interesele generale ale asociaţiilor afiliate la AGVPS. Publicitatea făcută scrisorii, în ţară şi străinătate (Ungaria), agravează prejudiciile de imagine precizate mai sus.
……………………………………………………………………………………………..
3. Contractul de împrumut dintre A.G.V.P.S. şi dl Neculai Şelaru, în calitate de persoană fizică
Împrumutul a fost necesar, oportun şi avantajos pentru AGVPS. În condiţiile în care Direcţia Buget Local Sector 2 Bucureşti a stabilit, prin somaţie şi titlu executoriu, o pretinsă datorie a AGVPS din România de peste 333.000 lei, constând din punctul acesteia de vedere, în impozite neachitate din anii precedenţi, pe anul în curs şi penalităţi de întârziere la plată, motivat de declararea cu întârziere a sediului nou în raport cu Normele de aplicare a Codului Fiscal, dar cu respectarea Legii recepţiei lucrărilor de construcţie, directorul general Neculai Şelaru a informat în scris Consiliul AGVPS despre situaţie, iar acest Consiliu a hotărât:
• să fie achitată imediat suma pretinsă, pentru a nu acumula, în continuare, alte penalităţi pentru întârzierea la plată a pretinselor datorii;
• să se negocieze un împrumut de la o bancă sau de la o persoană fizică, în condiţii cât mai avantajoase pentru AGVPS;
• să fie constituită o Comisie a Consiliului AGVPS, în vederea stabilirii pierderilor economice reale ale AGVPS şi a eventualelor responsabilităţi în sarcina unor salariaţi posibili vinovaţi de situaţia din cadrul AGVPS.
În baza hotărârii Consiliului AGVPS din data de 14.09.2010, s-a iniţiat acţiunea de contractare a sumei necesare de la bănci. Cea mai bună ofertă a fost a Raiffeisen Bank, dar implica o dobândă de 12%, un comision de întreţinere de 0,75%, un comision de analiză şi evoluţie, o taxă notarială pentru ipotecă, gajarea împrumutului cu sediul AGVPS din calea Moşilor nr. 128 etc. În continuare, s-a studiat şi posibilitatea unui împrumut de la o persoană fizică, cu o dobândă de 6,25%, cât era dobânda de referinţă a BNR la acea dată, pentru ca împrumutătorul să nu poate fi acuzat de cămătărie. Persoana fizică cu care s-a negociat iniţial împrumutul s-a răzgândit însă, la data când contractul se impune a fi încheiat şi banii viraţi în contul AGVPS, mai exact precizat în preziua datei de plată a impozitului şi penalităţilor calculate. Pentru a nu acumula şi alte penalităţi, dir. gen. Neculai Şelaru s-a decis să împrumute personal AGVPS, conştient de posibilele discuţii neprincipiale ce puteau urma şi de pierderile personale implicate de desfiinţare mai multor depozite înainte de termen, de împrumutul banilor cu o dobândă mai mică decât cea primită de la bănci şi de riscul de a nu-şi putea recupera banii la termenele stabilite, în condiţiile în care asociaţiile afiliate nu-şi puteau achita la zi, din motive justificate, datoriile către AGVPS. Deci, dl dir. gen. Neculai Şelaru a făcut un gest caritabil pentru AGVPS, pe pierderea şi riscul său personal, fiindcă nu a găsit altă persoană fizică care să accepte împrumutul în condiţii la fel de avantajoase pentru AGVPS.
Consiliul AGVPS din data de 18.11.2010 a fost informat despre acest împrumut şi condiţiile lui şi l-a aprobat.
În concluzie, toate acţiunile şi deciziile directorului generale Neculai Şelaru au fost luate după informarea şi ca urmare a aprobării Consiliului AGVPS, împrumutul acordat fiind nu numai cel mai avantajos pentru AGVPS, ci salvator pentru desfăşurarea activităţii acesteia, într-o perioadă extrem de dificilă economic, dar determinantă pentru susţinerile intereselor generale ale asociaţiilor afiliate.
În acest caz nu se confirmă acuzatiile calomnioase potrivit cărora directorul general a condiţionat împrumutul cu ipotecarea sediului AGVPS pe numele său.
………………………………………………………………………………………….
9. Acţiunea de restructurare a posturilor din Statul de funcţii al A.G.V.P.S.
AGVPS s-a transformat în timp, în perioada 1996-2011, din organism central de conducere nemijlocită a întregii activităţi de vânătoare şi de pescuit sportiv desfăşurată în cadrul asociaţiilor judeţene şi din Municipiul Bucureşti, inclusiv a activităţilor economice desfăşurate cu caracter accesoriu, în for de reprezentare, pe plan intern şi internaţional, al asociaţiilor afiliate la aceasta.
Din acest motiv, atribuţiile şi implicit veniturile AGVPS au scăzut treptat, ceea ce a impus reducerea succesivă a Statului de funcţii.
În condiţiile crizei economice din ultimii ani, care au afectat veniturile asociaţiilor afiliate şi ale AGVPS din România, sporind cheltuielile datorate scumpirii energiei şi combustibilului, şi în lanţ, a tuturor celorlalte servicii administrativ-funcţionale, restructurările s-au impus în continuare.
Ultimele două reduceri de personal, din 14.09.2010 şi 4.02.2011, s-au aplicat de directorul general, după aprobarea acestora de către membri majoritari ai Consiliului AGVPS, pe baza unor materiale scrise, întocmite de acesta, cu anexe privind modificările propuse a fi aduse Organigramei, Statului de funcţii, ROF şi ROI.
În concluzie, reducerile de personal au fost justificate, prin note privind oportunitatea şi necesitatea restructurărilor, au avut aprobarea prealabilă a Consiliului AGVPS şi au fost operate de directorul general, cu respectarea aprobărilor, prevederilor legii şi prevederilor Statutului AGVPS din România.
………………………………………………………………………………………

În contextul prezentat, ca o concluzie generală care sintetizează concluziile trase cu ocazia analizei fiecărui obiectiv ce a făcut obiectul verificării, arătăm că atât directorul general al AGVPS, cât şi organele de conducere ale AGVPS, şi-au desfăşurat activitatea cu respectarea întocmai a legii şi statutului, luând decizii şi hotărâri exclusiv în interesul AGVPS, al asociaţiilor afiliate şi al membrilor vânători şi pescari sportivi ai acestora. Este evident faptul că afirmaţiile care se fac şi acuzele care se aduc acestora, mai ales cele aflate sub protecţia anonimatului, sunt tendenţioase şi lipsite de bun simţ, urmărind scopuri oculte, într-un moment decisiv pentru apărarea nu doar a intereselor asociaţiilor afiliate, ci al însăşi existenţei şi organizării vânătoreşti tradiţionale. Din motivele arătate, Consiliului AGVPS din România susţine activitatea directorului general şi a echipei acestuia de lucru, solicitând sprijinul şi colaborarea tuturor conducerilor asociaţiilor afiliate în acelaşi sens, în interesul comun al tuturor acestora şi al vânătorilor şi pescarilor sportivi din România.
Doar uniţi, sub o conducere ce pare să fi deranjat anumite forţe necunoscute, prin consecvenţa şi loialitatea sa faţă de interesele celor ce au ales-o să le reprezinte cinstit interesele, se poate salva, ce se mai poate salva, din efectivele şi calitatea faunei sălbatice de interes cinegetic şi halieutic de altă dată.
Doar uniţi şi sprijinind conducerea aleasă a AGVPS, putem depăşi momentele dificile pe care le traversăm - din cauza unor decizii neinspirate şi/sau interesate, precum şi publicităţii incorecte care se face activităţii noastre în mass-media - şi putem spera într-un viitor apropiat la fel de bun, ca şi trecutul nostru nu foarte îndepărtat.


Membri Consiliului AGVPS care şi-au însuşit Comunicatul în forma prezentată:

1. Acad. dr. Atilla Kelemen - vicepreşedinte Consiliul AGVPS
2. Ec. Teodor Bentu - vicepreşedinte Consiliul AGVPS
3. Ing. Florin Iordache - vicepreşedinte Consiliul AGVPS
4. Ing. ec. Dorin Calciu - membru Consiliul AGVPS
5. Ing. Filip Georgescu - membru Consiliul AGVPS
6. Ing. Octavian Morar - membru Consiliul AGVPS
7. Dr. ing. Nicolae Goicea - membru Consiliul AGVPS
8. Ing. Iancu Roman - membru Consiliul AGVPS
9. Ing. Eusebiu Martiniuc - membru Consiliul AGVPS
10. Ing. Gheorghe Chigir - membru Consiliul AGVPS
11. Ing. Liviu Coman - membru Consiliul AGVPS
12. Dr. Adrian Duţă - membru Consiliul AGVPS
13. Ing. Iosif Merghel - membru Consiliul AGVPS


Dl dr. ing. Neculai Şelaru s-a abţinut de la vot, fiind direct vizat de acesta, dnii dr. M.C. Isărescu, dr. Cătălin Rang, arh. Bogdan Niculescu D., ec. Teodor Giurgiu, ing. Gheorghe Dumitriu şi jr. Gavrilă Vasilescu au fost absenţi, iar dl ing. Ştefan Stoica s-a sustras de a se exprima în vreun fel.
Respect
Avatar utilizator
val pangica
Veteran
 
Mesaje: 863
Membru din: 05 Mai 2008, 16:15
Locaţie: Bucuresti

Înapoi la Arhiva forumului

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 3 vizitatori

Publicitate