Vinatorul.ro
Jurnal de vânătoare
Acum este 25 Apr 2024, 06:07

Prohibitie pescuit 2009

Forum pentru "rapitoristi" si "muscari"

Moderatori: mialxx, popaliviu

Prohibitie pescuit 2009

Mesajde bogdanm pe 16 Mar 2009, 01:08

Ordin nr. 189/2009 privind prohibitia pescuitului
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 147/9 martie 2009
# Ordin nr. 84/2009 - MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
# Ordin nr. 84/2009 - MINISTERUL MEDIULUI Nr. 189/2009

Avand in vedere Referatul comun de aprobare nr, 715 din 17 februarie 2009 al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si nr. 104.732 din 19 februarie 2009 al Directiei protectia naturii din cadrul Ministerului Mediului, in temeiul art. 12 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, al art. 8 pct. A lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, al art. 1 din anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea in domeniul protectiei resurselor piscicole si reglementarea pescuitului in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti, semnat la Stanca la 1 august 2003, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.207/2003, al art. 1 alin. (2) lit. a)—c) din Regulamentul (CE) 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabilia a resurselor piscicole in conformitate cu politica comuna in domeniul pescuitului, in baza Regulamentului (CE) nr. 1.139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilitatilor de pescuit si a conditiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice in Marea Neagra, in temeiul art. 7 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, precum si al art. 5 alin. (7) din Hotararea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,
ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrul mediului emit urmatorul ordin:

Sectiunea 1 - Zone si perioade de prohibitie


Art. 1
(1) Se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in apele maritime interioare si in apele continentale, in perioada 13 aprilie—11 iunie inclusiv, si in apele care constituie frontiera de stat, in perioada 15 aprilie—29 mai inclusiv, cu exceptiile prevazute in prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice in raul Prut si in lacul de acumulare Stanca-Costesti in perioada 1 aprilie—30 iunie.

Art. 2
In Complexul Razim-Sinoe si lacurile litorale se instituie masuri de prohibitie pentru pescuitul oricaror specii de pesti si alte vietuitoare acvatice in perioada 1 aprilie—30 iunie.

Art. 3
Se declara zone de protectie pentru resursele acvatice vii urmatoareie:
a) pe raul Prut, sectorul cuprins intre baraj Stanca-Costesti si confluenta cu raul Elan, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie;
b) Dunarea Veche, intre confluenta canalului Olguta cu Dunarea Veche si confluenta Dunarea Veche cu Canalul Sulina, Mm 13+1.000, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea imediata in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
c) sectorul de pe Dunarea Veche cuprins intre confluenta cu canalul Sulina, de la Mm 13+1.000 si pana la confluenta cu canalul Sulina, Mm 8+600, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea in mediul acvatic a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
d) lacul Gasca din Complexul Somova-Parches, in tot timpul anului;
e) lacurile Erenciuc si Belciug, in tot timpul anului;
f) cursul vechi al bratului Sfantu Gheorghe din zonele rectificate, in tot timpul anului, cu exceptia pescuitului recreativ-sportiv, care se va desfasura in afara perioadei de prohibitie, cu eliberarea imediata in mediul acvatic natural a pestelui si a altor vietuitoare acvatice capturate;
g) pe bratul Sfantu Gheorghe, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 mai inclusiv, cu exceptia capturarii de reproducatori de sturioni in stare vie, in zona km 22—25;
h) pe bratul Chilia, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 mai inclusiv, cu exceptia capturarii de reproducatori de sturioni in stare vie, in zona km 72—77 Pardina;
i) pe Dunare, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 mai inclusiv, cu exceptia capturarii de reproducatori de sturioni in stare vie, in zonele Mm 53—56,5 (Isaccea) si Mm 65-70 (Grindu);
j) pe bratul Borcea, in perioada 15 martie—30 mai, cu exceptia capturarii de reproducatori de sturioni in stare vie, in zonele km 37—41 (Stelnica) si km 43—47 (Fetesti);
k) zona Sacalin—Zatoane;
l) zona Rezervatiei Marine Vama Veche — 2 Mai, delimitata de coordonatele:
NV: 43°47' lat. N si 28°35'18" long. E;
NE: 43°47' lat. N si 28°40" long. E;
SV: 43°44'20" lat. N si 28°35'18" long. E;
SE: 43°44'20" lat. N si 28°40' long. E,
si a carei limita dinspre mal este balizata.

Art. 4
(1) In zonele de protectie sunt interzise:
a) pescuitul oricaror specii de pesti, crustacee, moluste si al altor vietuitoare acvatice;
b) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta populatiilor piscicole, cum ar fi ingustarea/bararea cursului apei, taierea si recoltarea plantelor, extragerea de namol, nisip si pietris, colectarea ghetii;
c) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal;
d) admiterea in zona a ratetor si gastelor domestice.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) activitatile prevazute la lit. a)—c) nu sunt interzise in urmatoarele situatii:
a) cand pescuitul se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;
b) din considerente de prevenire a inundatiilor.

Sectiunea 2 - Specii si perioade de prohibitie


Art. 5
(1) Se interzice pescuitul urmatoarelor specii de pesti, dupa cum urmeaza:
a) stiuca, cu exceptia perimetrului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", pe o durata de 40 de zile, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin;
b) stiuca, in perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", pe o durata de 50 de zile, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin;
c) lostrita, pastravul de mare si mihaltul, tot timpul anului;
d) pastravul indigen, pastravul fantanel si coregonul, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 30 aprilie si din 15 septembrie—31 decembrie inclusiv, iar lipanul, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 31 mai inclusiv;
(2) In apele Marii Negre se interzic:
a) pescuitul calcanului in Zona Economica Exclusiva (ZEE) in perioada 15 aprilie—15 iunie inclusiv;
b) pescuitul calcanului in marea teritoriala in perioada 1 mai—30 mai inclusiv;
c) pescuitul rechinuiui in perioada 15 martie—30 aprilie inclusiv;
d) retinerea la bord a femelelor de rechin gestante pe toata perioada anului;
e) pescuitul sturionilor in tot timpul anului;
f) pescuitul delfinilor in tot timpul anului, mentinandu-se obligativitatea raportarii capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE.
(3) Pescuitul calcanului si dimensiunile minime ale ochiurilor de plasa se supun dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 1.139/2008 al Consiliului din 10 noiembrie 2008 de stabilire pentru anul 2009 a posibilitatilor de pescuit si a conditiilor aferente aplicabile pentru anumite resurse halieutice in Marea Neagra.

Art. 6
Prohibitia pescuitului scrumbiei de Dunare se stabileste pe sectoare, astfel:
a) in Marea Neagra, pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Marea Neagra pana la Ceatal Chilia, Mm 43, in perioada 20—27 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunare si bratele sale de la Ceatal Chilia, Mm 43, pana la Vadul Oii, km 238, in perioada 24 aprilie—13 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunare si bratele sale, de la Vadul Oii, km 238, pana la Gura Timocului, km 845,6, in perioada 28 aprilie—27 mai inclusiv.

Art. 7
Capturarea reproducatorilor de sturioni in stare vie se realizeaza:
a) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin pana la data de 15 aprilie inclusiv, in zonele mentionate la art. 3 lit. g)-i);
b) in perioada 15 martie—15 mai inclusiv, in zona mentionata la art. 3 lit j).

Sectiunea 3 - Dispozitii finale


Art. 8
Caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor si metodele de pescuit comercial sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, conditiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial si metodele de pescuit comercial in apele maritime si continentale.

Art. 9
Dimensiunile minime ale pestilor si ale altor vietuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevazute in Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.

Art. 10
(1) Prevederile prezentului ordin nu se aplica unitatilor de acvacultura, inclusiv celor situate in ariile naturale protejate, cu exceptia celor din teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
(2) In amenajarile piscicole situate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" activitatea de pescuit este permisa numai daca administratorii amenajarilor piscicole detin licenta de acvacultura eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si avizul Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", eliberat in baza urmatoarelor documente:
a) facturi fiscale de achizitie a materialului piscicol de la societatile de profil autorizate in producerea de material piscicol;
b) bilantul financiar-contabil pentru anul 2008;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea helesteelor;
d) licenta de acvaculturi eliberata de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura.
(3) Activitatea de pescuit in amenajarile piscicole se face prin notificarea prealabila cu 48 de ore inainte si in prezenta reprezentantilor Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura si ai Administratei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".

Art. 11
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sanctioneaza potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura si ale Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile ulterioare.

Art. 12
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 226/397/2008 privind prohibitia pescuitului in anul 2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 294 din 15 aprilie 2008.

Art. 13
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Text preluat de aici http://www.euroticket.ro/legislatie/ord ... 9_2009.php
Weapons don't kill people, people kill people.
www.primejdie.ro
Avatar utilizator
bogdanm
Veteran
 
Mesaje: 1493
Membru din: 25 Iul 2007, 10:58
Locaţie: Bucuresti/Curtea de Arges

Re: Prohibitie pescuit 2009

Mesajde Ursus2006 pe 24 Mar 2009, 19:58

Maine e sarbatoare mare, Bunavestire ( dezlegare la peste) , pentru cine stie sa-i prinda ! :mrgreen:

P.S. Ati platit la trezorerie 30 ron pentru permisul de pescuit pe 2009 ?
MELANISM: orice, cu conditia sa fie vopsit de catre doamna Melania!
Avatar utilizator
Ursus2006
Veteran
 
Mesaje: 2473
Membru din: 08 Iun 2005, 17:21
Locaţie: Deva. HD

Re: Prohibitie pescuit 2009

Mesajde mandy pe 09 Apr 2009, 08:48

Eu am platit la ajvps, ca-s mai destept. Sunt membru pescar fara permis de pescuit ... buna treaba. O sa platesc permisul la trezorerie, il ridic de la ANPA si a draq daca mai platesc la vreo asociatie.
mandy
Membru important
 
Mesaje: 129
Membru din: 15 Mai 2006, 14:26

Re: Prohibitie pescuit 2009

Mesajde Ursus2006 pe 10 Apr 2009, 17:05

mandy scrie:Eu am platit la ajvps, ca-s mai destept. Sunt membru pescar fara permis de pescuit ... buna treaba. O sa platesc permisul la trezorerie, il ridic de la ANPA si a draq daca mai platesc la vreo asociatie.


Sunt permise de pescuit si la AJVPS. Platesti 30 roni si -ti da permisul ANPA. Si asa ai platit doar 24 roni( sa fii doar membru-vezi ca asocierea nu mai e obligatorie), ca e reducere pentru vanatori. 8)
MELANISM: orice, cu conditia sa fie vopsit de catre doamna Melania!
Avatar utilizator
Ursus2006
Veteran
 
Mesaje: 2473
Membru din: 08 Iun 2005, 17:21
Locaţie: Deva. HD

Re: Prohibitie pescuit 2009

Mesajde aghiuta pe 10 Apr 2009, 18:46

Chesiunea sta cam in felul urmator;ma bazez pe legile publicate in MO si nu pe propuneri legislative.
Singurul act care-ti trebuie ca sa poti pescui de la munte pana in Delta este permisul de pescuit eliberat de ANPA.
Aparteneta la o asociatie de pescari este optionala.
Este foarte adevarat ca asociatiile de pescari incearca aburirea cum ca permisul de pescuit se elibereaza doar membrilor,sau ca se paote face si prin ei platind si cotizatia de membru,dar este,pana una alta,pura vrajala.
Cine are alta norma legislativa valabila si publicata in MO s-o posteze.
Avatar utilizator
aghiuta
Veteran
 
Mesaje: 1815
Membru din: 06 Ian 2009, 17:13
Locaţie: Suedia

Re: Prohibitie pescuit 2009

Mesajde mandy pe 10 Apr 2009, 21:38

Ursus2006 scrie:
mandy scrie:Eu am platit la ajvps, ca-s mai destept. Sunt membru pescar fara permis de pescuit ... buna treaba. O sa platesc permisul la trezorerie, il ridic de la ANPA si a draq daca mai platesc la vreo asociatie.


Sunt permise de pescuit si la AJVPS. Platesti 30 roni si -ti da permisul ANPA. Si asa ai platit doar 24 roni( sa fii doar membru-vezi ca asocierea nu mai e obligatorie), ca e reducere pentru vanatori. 8)


Esti sigur ca pot sa-l iau de la ajvps? pt ca sapt trecuta nu aveau. La cat e cotizatia de vanator, permisul de pescuit puteau sa-l dea gratis :wink:
mandy
Membru important
 
Mesaje: 129
Membru din: 15 Mai 2006, 14:26

Re: Prohibitie pescuit 2009

Mesajde Ursus2006 pe 08 Apr 2013, 14:04

De azi pana in 6 iunie, prohibitie la pescuit.
Asteptam 1 Mai muncitoresc, sa se deschida la pastrav!
MELANISM: orice, cu conditia sa fie vopsit de catre doamna Melania!
Avatar utilizator
Ursus2006
Veteran
 
Mesaje: 2473
Membru din: 08 Iun 2005, 17:21
Locaţie: Deva. HD

Re: Prohibitie pescuit 2009

Mesajde Sly_Fox pe 08 Apr 2013, 14:18

Dar ramane deschis la scrumbie. Sa vedem acum cine stie sa pescuiasca scrumbie la undita. :D
Dacii aveau cultul morților, comuniștii au avut moartea culților, iar astăzi avem cultul hoților.
Avatar utilizator
Sly_Fox
Veteran
 
Mesaje: 5667
Membru din: 06 Sep 2008, 19:59
Locaţie: Terra, Sistemul Sol, Brațul Orion, Calea Lactee, Grupul Local, Super-roiul Virgo, Laniakea

Re: Prohibitie pescuit 2009

Mesajde dragos74 pe 19 Apr 2013, 12:44

...sa zicem cu taparina...daca stim pe unde trece :)

sau o incercare cu streamere si lanseta de fly ...care se pricepe
dragos74
Membru important
 
Mesaje: 176
Membru din: 26 Ian 2013, 16:57

Re: Prohibitie pescuit 2009

Mesajde Ursus2006 pe 22 Apr 2014, 13:21

Prohibitia pentru 2014 este intre 1 aprilie si 30 mai, fara nicio stiuca si nicun pastrav, e inchis la toate speciile pana la 1 iunie.


" Stimate Domn,

Referitor: Ordinul privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014


Urmare adresei dumneavoastră transmisă prin e - mail şi înregistrată la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură cu nr. 2585/08.04.2014 prin care solicitaţi precizări privind perioada de prohibiţie pentru păstrăv şi ştiucă, vă comunicăm:
Conform prevederilor Ordinului nr. 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014, art. 5, păstrăvul nu poate fi pescuit până la data de 30 aprilie inclusiv şi nici în perioada de prohibiţie generală, respectiv până la 30 mai inclusiv, iar în zonele de frontieră în până la 15 mai inclusiv. Din data de 16 mai pentru zonele de frontieră, respectiv din data de 1 iunie pentru celelalte zone, până la 15 septembrie se poate pescui la păstrăv !
Ştiuca nu poate fi pescuită până la data de 15 martie inclusiv în perimetrul RBDD, iar în restul zonelor de pescuit până la 25 martie inclusiv. Ştiuca nu poate fi pescuită nici în perioada de prohibiţie generală, respectiv în perioada 1 aprilie - 30 mai inclusiv, iar în zonele de frontieră în perioada 1 aprilie - 15 mai inclusiv, nici cu momeli artificiale !

PREŞEDINTE
Cristinel George GHERGHIŞAN


Direcţia pentru politici, privatizare şi concesionare Compartimentul resurse acvatice vii "
MELANISM: orice, cu conditia sa fie vopsit de catre doamna Melania!
Avatar utilizator
Ursus2006
Veteran
 
Mesaje: 2473
Membru din: 08 Iun 2005, 17:21
Locaţie: Deva. HD

Re: Prohibitie pescuit 2009

Mesajde aghiuta pe 22 Apr 2014, 13:52

Ia de te uita ce spune comunicatul ARBDD.

Prohibiţia pescuitului în vigoare la ştiucă
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării informează că prin Ordinul 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014, se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie– 30 mai inclusiv, şi în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 1 aprilie – 15 mai inclusiv (Art.1 alin.1); în faţa gurii Dunării - Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie-30 mai inclusiv (Art.1 alin3); în Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale în perioada 1 aprilie-29 iunie inclusiv (Art.2).
Fără a aduce atingere prevederilor primului articol se interzice pescuitul comercial, recreativ-sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
- ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie inclusiv în perimetrul RBDD,
- sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni. ( Art.5)
În apele Mării Negre se interzic:
- prin excepţie de la prevederile Art.1 alin.1, pescuitul specializat al rechinului cu traul, ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie -30 noiembrie inclusiv,
- reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, tot timpul anului,
- pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului reproducătorilor în stare vie pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi dezvoltare a acvaculturii de sturioni,
- pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor accidentale de delfini inclusiv din ZEE.
COMUNICAT DE PRESĂ
A.R.B.D.D. - Ocroteşte natura şi păs trează tradi ţi i le! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14 Tel: +40 240 518 945 E-mail: arbdd@ddbra.ro
820243- TULCEA, ROMANIA Fax: +40 240 518 975 http://www.ddbra.ro
www.rezervatia-deltadunarii.ro www.biosfera-deltadunarii.ro www.deltadunarii-romania.ro
Ordinul nr. 83/11.02.2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014 a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 116/17.02.2014 fiind emis de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultură.
Textul integral al Ordinului privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014 este disponibil pe site-ul oficial al ARBDD: www.ddbra.ro, www.biosfera-deltadunarii.ro, www.rezervatia-deltadunarii.ro, www.romania-deltadunarii.ro .
Avatar utilizator
aghiuta
Veteran
 
Mesaje: 1815
Membru din: 06 Ian 2009, 17:13
Locaţie: Suedia

Re: Prohibitie pescuit 2009

Mesajde Ursus2006 pe 22 Apr 2014, 13:58

Am intrebat si la RNP. Nu se deschide la pastrav de la 1 mai, cum era pana acum.
Pu.a mea, cine o fi mai tare: ARBDD-ul sau ANPA ??? :roll:
Asa balamuc n-a fost niciodata. :evil:
MELANISM: orice, cu conditia sa fie vopsit de catre doamna Melania!
Avatar utilizator
Ursus2006
Veteran
 
Mesaje: 2473
Membru din: 08 Iun 2005, 17:21
Locaţie: Deva. HD

Re: Prohibitie pescuit 2009

Mesajde Ursus2006 pe 22 Apr 2014, 14:07

Am mai gasit ceva:

http://www.info-delta.ro/blog/prohibiti ... cial-anpa/

Nu mai inteleg nimic.
MELANISM: orice, cu conditia sa fie vopsit de catre doamna Melania!
Avatar utilizator
Ursus2006
Veteran
 
Mesaje: 2473
Membru din: 08 Iun 2005, 17:21
Locaţie: Deva. HD

Re: Prohibitie pescuit 2009

Mesajde adileafu pe 22 Apr 2014, 17:42

Ştiuca nu poate fi pescuită până la data de 15 martie inclusiv , în perimetrul RBDD şi nici în perioada de prohibiţie generală, respectiv 1 aprilie - 30 mai inclusiv, iar în zonele de frontieră în perioada 1 aprilie – 15 mai inclusiv.
Daca ne uitam in comunicatul ARBDD observam ca si ei sunt de acord
''Prohibiţia pescuitului în vigoare la ştiucă
Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării informează că prin Ordinul 83/2014 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2014, se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie– 30 mai inclusiv, şi în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv golful Musura, pe o durată de 45 de zile, în perioada 1 aprilie – 15 mai inclusiv (Art.1 alin.1); în faţa gurii Dunării - Meleaua Sfântu Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 1 aprilie-30 mai inclusiv (Art.1 alin3); în Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale în perioada 1 aprilie-29 iunie inclusiv (Art.2).
Fără a aduce atingere prevederilor primului articol se interzice pescuitul comercial, recreativ-sportiv şi familial al speciilor de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
- ştiuca, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 15 martie inclusiv în perimetrul RBDD''
Cu cat cunosc mai bine oamenii,cu atat imi iubesc mai mult cainii!
Avatar utilizator
adileafu
Membru important
 
Mesaje: 178
Membru din: 29 Ian 2010, 12:15
Locaţie: Targoviste

Re: Prohibitie pescuit 2009

Mesajde aghiuta pe 22 Apr 2014, 18:04

Astia ar trebui sa gandeasca si cu capul al de pe umeri nu doar cu curu'.
Daca voiau sa intezica stiuca toata perioada,la ce au mai tiparit litera a) din art.5(1) ?
Avatar utilizator
aghiuta
Veteran
 
Mesaje: 1815
Membru din: 06 Ian 2009, 17:13
Locaţie: Suedia

Re: Prohibitie pescuit 2009

Mesajde adileafu pe 22 Apr 2014, 19:43

Exprimari ciudate, in acte normative ciudate, create de profesionisti ''normali'' .
Cu cat cunosc mai bine oamenii,cu atat imi iubesc mai mult cainii!
Avatar utilizator
adileafu
Membru important
 
Mesaje: 178
Membru din: 29 Ian 2010, 12:15
Locaţie: Targoviste

Re: Prohibitie pescuit 2009

Mesajde aghiuta pe 22 Apr 2014, 20:34

Cat priveste comunicatul ARBDD eu il iau de bun si in conformitate cu ord.83,pentru ca in Delta,bratele si canalele sunt considerate frontiera de stat.
Chiar discutam cu un locuitor din Mila 23 cum de este asa si mi-a spus ca se considera "frontiera adevarata" bratul Chilia si 30 de km in interiorul Deltei.
Nu mai vorbesc de faptul ca in mintea unor agenti ai frontierei,Dunarea si la Giurgeni este "frontiera de stat".
Probabil ca sunt mai federali,avand in vedere ca acolo se separa "statul" Ialomita de "statul" Constanta.
Avatar utilizator
aghiuta
Veteran
 
Mesaje: 1815
Membru din: 06 Ian 2009, 17:13
Locaţie: Suedia


Înapoi la Spinning si muscarit

Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 3 vizitatori

Publicitate